Salmon Roll

อาหารญี่ปุ่นที่ต้องสั่งทุกครั้งที่ไปทานอาหารญี่ปุ่น คือ Salmon Roll เพราะรสชาติอร่อย
แต่ราคาแพงไปหน่อย  เลยอยากหัดทำเอง  ทำที่บ้านไม่อยากเชื่อว่ามันจะง่ายขนาดนี้
ทำแล้วทานจนอิ่มจุกทุกคนในบ้าน  ถูกกว่าที่ร้านเยอะเลยค่ะ

833 Views