2554 ปีน้ำท่วม

ปีกระต่าย 2554  เป็นปีแห่งน้ำ  แห่งความหายนะ
น้ำพาความทุกข์  ความเศร้า  ความยากจน  ความสิ้นหวัง
พัดกำลังใจ  พัดความสุข  ไปจากประชาชนคนไทยเป็นสิบล้านคน
จากนี้ต่อไป  หวังว่าจะเป็นบทเรียนสำหรับผู้ใหญ่ของบ้านเมือง
ให้บริหารจัดการน้ำให้ดีกว่านี้  เพื่อความสุขของประชาชนนะคะ

ขอบคุณเครดิตตามภาพนะคะ

น้ำท่วมกรุงเทพ

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมกรุงเทพ

พบหน้านี้จากคำว่า:

[,maneerat 2554]
1046 Views