รูปวิกฤตน้ำท่วมกรุงเทพ ปี 2554

รูปวิกฤตน้ำท่วมกรุงเทพครั้งใหญ่ ปี 2554 ที่คนไทยทุกคน ไม่มีวันลืมค่ะ
ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกคน ผ่านความเลวร้ายนี้ไปด้วยกันนะคะ

ขอบคุณเครดิตตามภาพนะคะ

น้ำท่วมกรุงเทพ

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

 

627 Views