ภาพมหาอุทกภัย ปี 54

ภาพน้ำท่วมใหญ่เป็นประัวัติการณ์ของประเทศไทย  น้ำท่วมกรุงเทพ
ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน  ครั้งนี้ทุกข์ยากกันแสนสาหัญจริงๆค่ะ

ขอบคุณเครดิตตามภาพนะคะ

น้ำท่วมกรุงเทพ

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

 

1050 Views