ภาพมหาอุทกภัย ปี 2554

ภาพมหาอุทกภัย ปี 2554  น้ำท่วมกรุงเทพ  แต่เดือดร้อนเกือบทุกจังหวัด
เพราะสินค้าขาดแคลน  สินค้าขึ้นราคา การเดินทาง  การขนส่ง  กระทบไปหมดเลยค่ะ

ขอบคุณเครดิตตามภาพนะคะ

น้ำท่วมกรุงเทพ

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

 

 

พบหน้านี้จากคำว่า:

[,มหาอุทกภัยปี 2554,รูปมหาอุทกภัย ปี ถภ]
1134 Views