ภาพน้ำท่วมใหญ่ ปี 2554

ภาพประวัติศาสตร์  น้ำท่วมใหญ่ปี 2554  ท่วมเมืองหลวง
และท่วมเกือบครึ่งประเทศ ประชาชนเดือดร้อนกันถ้วนหน้า
แม้แต่ัจังหวัดที่ไม่ประสบภัยน้ำท่วม  ก็เดือดร้อนจากของแพงขี้นราคา
สินค้าขาดตลาด  และการขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ

ขอบคุณเครดิตตามภาพนะคะ

น้ำท่วมกรุงเทพ

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

1564 Views