ภาพน้องหมายามน้ำท่วม

น้ำท่วมกรุงเทพ เป็นข่าวดังไปทั่วโลก  เราเป็นความเืดือดร้อน
ความลำบากของผู้คนที่ประสบภัยแล้ว ช่างหดหู่จริงๆ
เลยย้อนคิดถึงน้องหมา  พวกหมาข้างถนน หรือพลัดหลงกับเจ้าของ
มันจะอยู่ยังไงหนอ

ขอบคุณเจ้าของภาพด้วยนะคะ

น้ำท่วมกรุงเทพ

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

 

1381 Views