ฝันเห็นหนอง โรคเรื้อน

ฝันเห็นหนอง

หลับฝัน

 

ถ้าฝันว่าอาเจียนเป็นหนองข้น

ทายว่าจะเกิดเคราะห์ร้ายแก่บุตรภรรยาสามี

ถ้าฝันว่าอาเจียนออกมทั้งหนองทั้งเลือด ทายว่า จะได้รับความมั่งคั่งสมบูรณ์

05 06 07 805 806 807

1093 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>