ผู้ชายฝันว่ามีภรรยา

ชายฝันว่ามีภรรยา

ทำนายฝันว่ามีภรรยา
ชายใดฝันว่า ได้แต่งงานหรือมีภรรยา ตามตำราโบราณว่าให้เปลี่ยนหรือย้ายที่นอนเสีย
จะมีลาภจากเพศหญิง
35 36 359 255 756

508 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>