น้ำท่วม ปี 2554

เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย  น้ำท่วมปี 2554 น้ำมากจริงๆ
น้ำท่วมขังหลายเดือนแล้ว  และแบบนี้ถนนคงเสียหายหมด
หลังน้ำลด  คงต้องเสียงบประมาณมาซ่อมแซมและเยียวยา
อีกมากมายแน่ๆ

ขอบคุณเครดิตตามภาพนะคะ

น้ำท่วมกรุงเทพ

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

1222 Views