น้ำท่วมประเทศไทย

ปี 2554  น้ำท่วมประเทศไทยหนักที่สุดเท่าที่เคยมีมา
ประชาชนเดือดร้อนมาก  ไม่มีที่อยู่อาศัย  มีโรคระบาด
ขาดแคลนอาหาร ความช่วยเหลือไปไม่ถึงทั่วทุกคน
เป็นปีแห่งความหายนะจริงๆ

ขอบคุณเครดิตตามภาพนะคะ

น้ำท่วมกรุงเทพ

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

830 Views