น้ำท่วมกรุงเทพ ปี 2554

ภาพน้ำท่วมกรุงเทพ ปี 2554  มีคนเดือดร้อนกันเยอะมาก
บางคนน้ำท่วมถึงชั้น 1 แต่ยังอยู่ชั้น 2 ได้
แต่บางคนท่วมมิดหลังคา ไม่มีที่จะอยู่  น่าเศร้ามากค่ะ

ขอบคุณเจ้าของภาพด้วยนะคะ

น้ำท่วมกรุงเทพ

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

 

1956 Views

น้ำท่วมกรุงเทพ ปี 2554

ภาพน้ำท่วมกรุงเทพ ปี 2554  วิกฤตที่สุดของที่สุดแล้วค่ะ
น้ำเกือบเต็มพื้นที่ของ กทม. แล้ว  บางพื้นที่ท่วมบ้านชั้นสอง
บางพื้นที่มิดหัวก็มี  เดือดร้อนกันมากๆเลยค่ะ

ขอบคุณเจ้าของภาพด้วยนะคะ

น้ำท่วมกรุงเทพ

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

น้ำท่วมกรุงเทพ

 

 

1937 Views