ขนมเม็ดขนุน

ขนมเม็ดขนุน นิยมใช้งานมงคลต่างๆ คู่กับฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด
ขนม็ดขนุนมีความหมายว่า  คิดจะทำการสิ่งใด ก็จะมีคนช่วยเหลือ สนับสนุน
ไม่มีวันตกต่ำค่ะ อยากทราบวิธีทำไหมค่ะ

1440 Views