ขนมเทียน

ขนมเทียนเป็นขนมที่ชาวจีนใช้ไหว้เทพเจ้า และบรรพบุรุษ เพื่อแสดงความเคารพ
และความกตัญญู  มาดูวิธีทำกันค่ะ

พบหน้านี้จากคำว่า:

[,ตรีรัก รักการดี ชุดว่ายน้ำ]
1253 Views