ขนมเข่ง

ขนมเข่ง เป็นขนมที่ชาวจีนใช้เซ่นไหว์เทพเจ้า และบรรพบุรุษในวันสาร์ทจีนและตรุทจีน
เพราะมีความเชื่อว่า ขนมเข่งจะพาความหวานชื่นมาสู่ชีวิตค่ะ มาดูขั้นตอนการทำเลยค่ะ

955 Views