ขนมลูกชุบ

ขนมลูกชุบ เป็นขนมที่ต้องปั้นให้ได้รูปร่างที่ต้องการ ส่วนมากจะเป็นผักและผลไม้
และต้องมาระบายสีให้เหมือนของจริง ผู้ทำขนมลูกชุบต้องมีฝีมือมากค่ะ
ถ้าเราหัดทำเอง ก็ปั้นผลไม้ก็ได้ค่ะ ง่ายที่สุดแล้ว

พบหน้านี้จากคำว่า:

[,ลูกชุบแฟนซี,การทำลูกชุบ]
1144 Views