ขนมฝอยทอง

ขนมฝอยทอง เป็นขนมที่มีประวัติยาวนาน  เดิมทีเป็นขนมของชนชาติโปรตุเกส แต่เป็นขนมที่
เข้ากันกับวัตถุดิบประเทศไทย  และมีรสชาติหอมอร่อยตามแบบฉบับของคนไทยค่ะ

 

พบหน้านี้จากคำว่า:

[,วิธีทําฝอยทอง]
1183 Views